Visits: 14

UŽSAKOVŲ TEISĖS, PAREIGOS BEI ATSAKOMYBĖS

1. Užsakovas turi teisę išsirinkti modelį pagal savo poreikius ir gauti dominančio modelio informaciją: išmatavimai, ūgis, amžius, miestas ir kt.

2. Užsakovai turi teisę gauti modelių kontaktus – jei modelis yra nepilnametis pateikiami tėvų kontaktai.

3. Modelio samdymo kainos:

Samdymo kaina mokama modeliui „į rankas”:

  • Pirmos valandos kaina – 30 €/val.
  • Sekančių valandų (antros, trečios ir t.t.) kaina – 20 €/val.

Atsiskaitymas vyksta tiesiai modeliui į sąskaitą arba grynais “į rankas”.

Pajamų, bei soc draudimo mokesčius sumoka užsakovas papildomai.

Modelių agentūra tarpininkavimo mokesčio neima, tik suveda užsakovą su modeliu.

Tikslią kainą galite apskaičiuoti pagal mokesčių skaičiuoklę ČIA.

*Užsakovas turi kompensuoti kelionės į ir iš darbo vietos išlaidas, jei modelio numatyta darbo vieta yra už miesto, kuriame jis gyvena, ribų.

4. Užsakovas įsipareigoja užtikrinti jam patikėtos modelio informacijos konfidencialumą ir neperduoti jos kitiems asmenims be modelių agentūros sutikimo.

5. Užsakovas privalo pateikti teisingą, jį identifikuojančią informaciją bei ne vėliau nei per 5 darbo dienas informuoti modelių agentūra apie pasikeitimus, galinčius turėti įtakos sutarties įsipareigojimų vykdymui. Nepateikus teisingos informacijos ar nepranešus apie pasikeitimus visos neigiamos pasėkmės tenka užsakovui.

6. Draudžiama skelbti, saugoti, archyvuoti informaciją, kurioje propaguojama, platinama ar reklamuojama pornografiją, smurtas ar kita neleistina veikla, kuri yra šmeižiančio, žeminančio, grasinančio pobūdžio, žeidžia žmogaus laisvę ir orumą, kursto tautinę, rasinę, religinę, socialinę bei lyčių neapykantą, pažeidžia asmens teisę į privatumą, atskleidžia komercines paslaptis, pažeidžia intelektinės nuosavybės teises, taip pat kita informacija, kurią draudžia ar riboja LR įstatymai ar tarptautiniai susitarimai.

7. Draudžiama teikti intymaus pobūdžio pasiūlymus, svaiginti psichotropinėmis medžiagomis ar kitaip daryti spaudimą/įtaką modeliui.

8. Aptikus draudžiamą informaciją ar kitokius draudžiamus veiksmus, modelių agentūra be atskiro įspėjimo turi teisę sustabdyti arba nutraukti paslaugos teikimą, pašalinti tokio turinio informaciją ir įstatymo nustatytais atvejais ir tvarka perduoti informaciją apie tai atitinkamoms institucijoms.

9. Užsakovas privalo užtikrinti samdomo modelio saugumą kaip numatyta autorinėje sutartyje.

10. Prieš modelio darbą pasirašomas modelio sutikimas fotografijų publikavimui bei autorinė sutartis. Autorinės sutarties turinys yra jos šalių suderintos sąlygos, apibrėžiančios šalių teises ir pareigas.