Views: 136

Teisės ir įsipareigojimai

  • Fotografas turi teisę išsirinkti modelį pagal savo poreikius ir gauti dominančio modelio informaciją: išmatavimai, ūgis, amžius, miestas ir kt.
  • Fotografas turi teisę gauti modelių kontaktus – jei modelis yra nepilnametis pateikiami tėvų kontaktai.
  • Fotografas įsipareigoja užtikrinti jam patikėtos modelio informacijos konfidencialumą ir neperduoti jos kitiems asmenims be modelių agentūros sutikimo.
  • Fotografas įgija teisę naudoti nuotraukas/atvaizdus bet kuriuose visuomenės informavimo priemonėse reklamos, prekybos ir/arba įpakavimo tikslais, išskyrus diskreditaciją ir pornografiją.
  • Draudžiama skelbti, saugoti, archyvuoti informaciją, kurioje propaguojama, platinama ar reklamuojama pornografiją, smurtas ar kita neleistina veikla, kuri yra šmeižiančio, žeminančio, grasinančio pobūdžio, žeidžia žmogaus laisvę ir orumą, kursto tautinę, rasinę, religinę, socialinę bei lyčių neapykantą, pažeidžia asmens teisę į privatumą, atskleidžia komercines paslaptis, pažeidžia intelektinės nuosavybės teises, taip pat kita informacija, kurią draudžia ar riboja LR įstatymai ar tarptautiniai susitarimai.
  • Draudžiama teikti intymaus pobūdžio pasiūlymus, svaiginti psichotropinėmis medžiagomis ar kitaip daryti spaudimą/įtaką modeliui.
  • Aptikus draudžiamą informaciją ar kitokius draudžiamus veiksmus, modelių agentūra be atskiro įspėjimo turi teisę sustabdyti arba nutraukti paslaugos teikimą, pašalinti tokio turinio informaciją ir įstatymo nustatytais atvejais ir tvarka perduoti informaciją apie tai atitinkamoms institucijoms.
  • Fotografas privalo užtikrinti samdomo modelio saugumą kaip numatyta autorinėje sutartyje.
  • Fotografas turi kompensuoti kelionės į ir iš darbo vietos išlaidas, jei modelio numatyta darbo vieta yra už miesto, kuriame jis gyvena, ribų.

Modelio samdymo kainos

Pirmos valandos kaina – 30 €/val. Sekančių valandų (antros, trečios ir t.t.) kaina – 20 €/val.

Atsiskaitymas vyksta tiesiai modeliui į sąskaitą arba grynais “į rankas”. Pajamų, bei soc. draudimo mokesčius sumoka užsakovas papildomai. Tikslią kainą galite apskaičiuoti pagal mokesčių skaičiuoklę ČIA.

 

Modelių agentūra tarpininkavimo mokesčio neima, tik suveda užsakovą su modeliu.